Projektet Städa Åland startade 2019 och som man hör på namnet så handlar det om att hålla Åland rent. Vi vill minska nedskräpningen framförallt för havets skull men också för oss människor, djur och övrig natur. 

Varje år dumpas miljoner ton skräp i våra hav. År 2050 befarar forskarna att det kommer att finnas mer plast än fisk i haven. Även i Östersjön och längs våra åländska stränder finns skräp där det inte hör hemma, särskilt plast är ett problem.  

Vi jobbar mot målet genom att: 

  • Sprida kunskap och öka medvetenheten om nedskräpning och avfall 
  • Skapa och delta i evenemang, kampanjer och talkotillfällen 
  • Uppmuntra privatpersoner, grupper och företag att plocka skräp och registrera det på vår hemsida 
  • Samarbeta både nationellt och internationellt 

Städa Åland har idag flera lokala samarbetspartners och sponsorer samt hundratals frivilliga skräpplockare. Projektet ligger under Ålands Natur och Miljö, men strävar efter att kunna bli en egen organisation. 

För ett ösamhälle fritt från skräp!